KURSER 


FÖRÄLDRAGRUPPER i ABC - Alla Barn i Centrum

ABC är ett utvecklingsprojekt som kommit till på regeringens initiativ via Folkhälsoinstitutet för att utveckla FÖRÄLDRASTÖD till ALLA föräldrar. Jag är utbildad av Nacka kommun och är tillsammans med en lärare gruppledare för  ABC grupper i Nacka. Grupperna fokuserar på hur föräldrar kan främja sina barns självkänsla, arbetar med att förstärka relationerna i familjen samt visar på hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. ABC består av fyra gruppträffar (à 2,5h): Träff 1. Visa kärlek, Träff 2. Vara med, Träff 3.Visa vägen, Träff 4. Välja strider


MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention)


MSC (Mindful Self-Compassion)


Existentiella samtal


 

TELEFON & VIDEOSAMTAL

 

TELEFONVÄGLEDNING 

Jag har sedan slutet av 1990-talet arbetat med telefonvägledning inom ramen för företagshälsovården och erbjuder enligt behov terapi per telefon och numera även över videosamtal (via t ex Zoom). Detta kan vara bra för t ex dig som reser mycket i arbetet och som därför har svårt att få till en psykologkontakt på regelbunden basis. Det kan kanske vara enda sättet att få till en terapi om livet är alltför inbokat eller om perioder av sjukdom hindrar dig från att lämna hemmet.