VÄLKOMMEN!

Jag arbetar integrativt och skräddarsyr alltid mina interventioner utifrån aktuella behov. Jag vill ta emot och hjälpa individer, par och grupper på ett varmt, icke-dömande och personligt sätt. Jag håller mig ständigt à jour med vad som händer i psykologins spännande värld och samverkar i ett stort nätverk av duktiga kollegor. 

 Min skräddarsydda integrativa psykologi kännetecknas av

- EXISTENTIELL grundsyn

- SYSTEMISKT perspektiv

- teori från BETEENDEVETENSKAP & INLÄRNINGSPSYKOLOGI

- konkreta verktyg  från KBT, ACT & Mindfulness (MBRP)

- metodik från FAP, ACT, IBCT och MI

Jag erbjuder en HOPPINGIVANDE RELATION och tipsar gärna om AKTIVA HANDLINGAR i NUET för även framöver BESTÅENDE FÖRÄNDRINGAR. 

 Jag fäster stor vikt vid KÄNSLOR och RELATIONER.

MINDFULNESS och FYSISK AKTIVITET är viktiga komponenter såväl i mitt arbete som i mitt eget liv. Jag är generös med tips, strategier och arbetsmaterial (t ex ljudfiler med meditationer). Jag använder Viary och andra hjälpmedel för effektivare och mer systematisk BETEENDEFÖRÄNDRING. 

Jag är medlem i Psykologföretagarna (ett servicebolag för egenföretagare inom Sveriges Psykologförbund), Riksföreningen PsykoterapicentrumSvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT), samt Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT). Du hittar mig även på Psykologiguiden och LinkedIn


 

Kontakta mig gärna för mer information:

+46-72-309 99 79

annalena@sundaillet.com