KURSER 


 

SUND VIKT PÅ SIKT

Jag har i samarbete med en dietist utvecklat ett viktminskningsprogram uppbyggt utifrån vetenskapligt grundad näringslära, fysiologi, hjärnforskning samt beteendevetenskap och KBT. Vi representerar inte någon specifik diet, utan våra kostråd grundar sig på Nordiska Näringsrekommendationer och riktlinjer utarbetade av Stockholms medicinska råd (SLL, 2013). 

Programmet utgår från principen om att LÅNGSIKTIG FÖRÄNDRING kräver förankrade beslut och beteendeförändring i linje med individens värderingar. Programmet består av 6 grupptillfällen (à 2.5 h). Med utgångspunkt i kroppens basala behov av näring, aktivitet och vila ser vi ätandet i sitt sammanhang. Detta är sedan grunden för vars och ens handlingsplan för hållbar livsstilsförändring och en SUND VIKT PÅ SIKT!

Programmets upplägg:

        Grupptillfälle 1. Kropp

        Grupptillfälle 2. Beteende

        Grupptillfälle 3. Sammanhang

        Grupptillfälle 4. Planering

        Grupptillfälle 5. Förändring

        Grupptillfälle 6. Uppföljning

Om Du vill veta mera om programmet kan Du komma på INFORMATIONSMÖTE måndag 16/12 kl 10-11:30. Du får då veta mera om hur vi hjälper Dig att ÄTA S.M.A.R.T. Du kan också ställa frågor till oss gruppledare Annalena Sund Aillet, leg psykolog och Maria Danielsson, leg dietist. Tillfället är helt kostnadsfritt. Programmet erbjuds i samarbete med Dr Anne Filipsson på hennes ortopedimottagning City Ortopedi, Crafoords väg 19, 113 24 Stockholm, där även informationsmötet hålls. 


 

MINDFOODNESS

Jag har utifrån MBRP (Mindfulnessbased Relapse Prevention), utifrån klinisk erfarenhet av ätstörningar och i samarbete med en psykologpraktikant från Umeå Universitet utvecklat ett program i MINDFOODNESS. Fundamentet för programmet står att finna hos den zenbuddhistiska munken Thich Nhat Hanh, som nominerats till Nobels Fredspris och är verksam på zenklostret Plum Village i Dordogne i södra Frankrike. Han har tillsammans med Lilian Cheung gett ut Savor Mindful Eating Mindful LifeDen zenbuddhistiska barnläkaren Jan Chozen Bays har skrivit boken Mindful Eating. Vi tränar mindfulness för att komma i kontakt med våra sinnen och vår kropp samt för att utveckla vårt förhållande till ätande på ett icke-dömande sätt. Programmet består av 6 grupptillfällen (à 2h) och omfattar psykoedukation, MINDFULNESS-övningar och hemuppgifter. Basen för programmet är SJÄLVOMSORG. Det syftar till att Du ska tycka om Dig själv just precis sådan Du är med både styrkor och svagheter. Vi utgår från att det vi känner påverkar hur vi tänker och detta blir våra vanor som blir vår livsstil. Med Mindfoodness går vi på djupet och tränar MEDVETEN NÄRVARO för HÅLLBAR LIVSSTILSFÖRÄNDRING. Programmet ges individuellt eller i grupp. 


 

FÖRÄLDRAGRUPPER i ABC - Alla Barn i Centrum

ABC är ett utvecklingsprojekt som kommit till på regeringens initiativ via Folkhälsoinstitutet för att utveckla FÖRÄLDRASTÖD till ALLA föräldrar. Jag är utbildad av Nacka kommun och är tillsammans med en lärare gruppledare för  ABC grupper i Nacka. Grupperna fokuserar på hur föräldrar kan främja sina barns självkänsla, arbetar med att förstärka relationerna i familjen samt visar på hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. ABC består av fyra gruppträffar (à 2,5h): Träff 1. Visa kärlek, Träff 2. Vara med, Träff 3.Visa vägen, Träff 4. Välja strider

 

TELEFON, SKYPE & VIARY

 


 

TELEFONVÄGLEDNING 

Jag har sedan slutet av 1990-talet arbetat med telefonvägledning inom ramen för företagshälsovården och erbjuder enligt behov terapi per telefon och numera även över SKYPE. Detta kan vara bra för t ex Dig som reser mycket i Ditt arbete och som därför har svårt att få till en psykologkontakt på regelbunden basis. Det kan kanske vara enda sättet att få till en terapi om livet är alltför inbokat eller om perioder av sjukdom hindrar Dig från att lämna hemmet. 


 

VIARY: en smartphone-app

Jag erbjuder ett effektivt terapeutiskt tilläggsstöd för beteendeaktivering och -förändring, träning samt hjälp att bryta destruktiva mönster med hjälp av smartphone-appen Viary. Jag använder enligt behov Viary som hjälpmedel såväl individuellt som i grupper och kursverksamhet.